2020 Slovnaft, a.s.

2020 Slovnaft, a.s. (Slovenská republika – Bratislava) Potrubárske práce podľa izometrických výkresových dokumentácií

Miesto: SLOVNAFT , a.s. Vlčie hrdlo 1 Bratislava

Trvanie projektu: 2 mesiace

Rozsah:

  • 2,0 km prefabrikácia a montáž potrubí DN 150, DN400

    Aktivita:

  • Montáž potrubia podľa výkresovej dokumentácie
  • Montáž potrubí, potrubných komponentov a uložení
  • Zváračské práce